Papirček sem, papirček tja

V zadnjih nekaj dneh smo se vsi erasmusovci v Chemnitzu igrali s papirčki. S Tino sva sledila lično napisanim navodilom v knjižici Die ersten Schritte in Chemnitz (Prvi koraki v Chemnitzu). Tako je bil najina prva postaja Studentenwerk Chemnitz, Abteilung Wohnen und Technik, kjer sva prejela pogodbo za bivanje v domu. Ves čas naju je […]